Raimond Dome

Raimond: sfera perfekte të pikësuara nga dritat e vogla LED.

Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

Raimond: sfera perfekte të pikësuara nga dritat e vogla LED. Lentet transparente janë të detajuara posaçërisht për të përhapur dritë të bardhë të ngrohtë në çdo drejtim. Frymëzuar nga kupola gjeodezike, e projektuar nga Buckminster Fuller.