Doppler K Sideboard

L0

Dollapët Doppler janë të frymëzuar nga iluzioni i sipërfaqeve të mbivendosura, ndërsa në të vërtetë dyert përbëhen nga një sipërfaqe e vetme: në të vërtetë, është kombinimi i modeleve të ndryshme grafike me ngjyra të ndezura që krijon këtë efekt të veçantë optik

79 Views
Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

. Hapja asimetrike e dyerve është një shenjë shtesë e origjinalitetit.