“Të Ndërtuarit me Dru”

SEMINAR, SHTATOR 2011

Të ftuar për folës në seminar ishin ekspertë dhe shkencëtarë të njohur në Europë, të cilët iu referuan kërkimeve dhe përvojës së tyre në fushën e drurit. Fjalimi kryesor i seminarit iu kushtua produkteve moderne të drurit dhe teknologjive për ndërtimin dhe zbatimin praktik të katalogut interaktiv për ndërtime druri. Gjithashtu, pati një fjalim të shkëlqyer mbi lidhjen e çative prej druri për banesa familjare, nga Claudio Pichler, ekspert teknik i Egna-s, si edhe një fjalim interesant nga Herles Faccini, lidhur me strukturat prej druri në Shqipëri.Fjalimet mbyllëse ishin nga Alexander Williams mbi arkitekturën bashkëkohore në Evropë dhe DrEleutheria Tsanika mbi restaurimin e strukturave prej druri, me përdorimin e teknologjisë moderne.Seminari pati një ndikim të madh në tregun dhe komunitetin lokal dhe u promovua gjerësisht nga mediat.VEKO me filozofinë e saj për adoptimin e metodave bashkëkohore të përdorimit dhe përpunimit të drurit është krenare që organizoi dhe sponsorizoi këtë aktivitet dhe do të jetë gjithmonë pishtar i ideve dhe iniciativave të ngjashme.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
X