Spazioteca

L0

Rregullimi i një hapësire të personalizuar për gjithçka, krijimi i kombinimeve dalluese dhe balancimi i hapësirave të hapura dhe të mbyllura.

139 Views
Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

Koncepti klasik i librarisë hap mundësi të reja të gjithanshme, duke siguruar një vend për të ruajtur sende, libra dhe një ekran televiziv, duke ndarë zonat e shtëpisë. Spazioteca sistemi i parë modular me panele anësore, rafte, panele mbrapa dhe ndarëse.. Çdo ndarje ka të njëjtin model dinamik, të lehtë, të bërë me porosi për të përmbushur çdo nevojë.