Picture Frame: Ultra Concretion

Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)