ALDER B (F.J)

Skeda teknike:

Alder (F.J)

Cilësia Β

• të pranueshme diferencime ngjyrash në lamela të veçuara
• prezenca e nyjeve të shëndetshme e pranueshme
• përdorimi i zemrës së drurit i lejueshëm
Execution time: 0.023429155349731
Page section:productDB Connection closed!