Duffy

L0

Duffy është një tryezë kafe praktike, e gjithanshme dhe e lehtë: shoqëruesi ideal në kontekstet më të ndryshme.

117 Views
Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese.

Përshkrim

Duffy është një tryezë kafe praktike, e gjithanshme dhe e lehtë: shoqëruesi ideal në kontekstet më të ndryshme.