Cubic Glass Bookcase

L0

Dizajnuar nga Gino Carollo.

Out of stock

Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

Modeli që përqendron vëmendjen e saj në dimensionin plastik të formave dhe në interpretimin e ri të një orendi tradicionale siç është një raft librash.