Veko Panels

Panelet e drurit masiv ka qenë një projekt i gjatë i cili u finalizua dhe u lancua në fund të vitit 2017, fillimi i 2018-ës.
Me përdorimin e teknologjisë moderne Grecon–Weining, Veko prodhon dhe tregton panele druri masiv – produkt i çertifikuar i cilësisë së lartë – i projektuar për të përmbushur nevojat e tregut, përmes standardeve të larta të vëna nga vetë kompania me respekt ndaj vetes, konsumatorit dhe mjedisit.

Veko Κωτσιας Δημος, Ελενα
Veko Κωτσιας Δημος, Ελενα
Veko Κωτσιας Δημος, Ελενα
Veko Κωτσιας Δημος, Ελενα
Veko Κωτσιας Δημος, Ελενα
Veko Κωτσιας Δημος, Ελενα
Veko Κωτσιας Δημος, Ελενα
Veko Κωτσιας Δημος, Ελενα
X