Veko Panels

Panelet e drurit masiv ka qenë një projekt i gjatë i cili u finalizua dhe u lancua në fund të vitit 2017, fillimi i 2018-ës.
Me përdorimin e teknologjisë moderne Grecon–Weining, Veko prodhon dhe tregton panele druri masiv – produkt i çertifikuar i cilësisë së lartë – i projektuar për të përmbushur nevojat e tregut, përmes standardeve të larta të vëna nga vetë kompania me respekt ndaj vetes, konsumatorit dhe mjedisit.

X