Flooreco

Kompania e re Flooreco u krijua nisur nga përvoja tregtare dhe veçanërisht nga rritja e kërkesës për të gjitha llojet e parketit.

Kompania  VEKO,  u nxit për të investuar dhe për të zgjeruar  linjën e parketit, duke krijuar një kompani të re, të quajtur “Flooreco”.

Në fillim të vitit 2010, prezantohet në tregun shqiptar me sallën e saj të ekspozimit, me një sipërfaqe prej 550 m2.

Flooreco do përfaqësojë në tregun shqiptar kompanitë botërore më prestigjioze të prodhimit dhe tregëtimit e të gjitha llojeve të parketit dhe aksesorëve të tij.

X