Tavoline Amond

“Tavolina Amond ka një sipërfaqe shumë e trashë, me qoshe të përcaktuara qartë; një bazë gjeometrike
në dizajn, i cili dallohet për shkak të mungesës së vëllimeve të plota.”

Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

“Tavolina Amond ka një sipërfaqe shumë e trashë, me qoshe të përcaktuara qartë; një bazë gjeometrike
në dizajn, i cili dallohet për shkak të mungesës së vëllimeve të plota.”