Primer shpërndarës – Wakol D 3035

Kategoritë:
Brandet: Wakol
Metoda e aplikimit Roller WAKOL Primer, velour ose foam roller
Konsumi 100-150 g/m²
Koha e tharjes në çimento dhe beton është e dukshme pas tharjes; në asfalt, pllaka, mbetje ngjitëse terrazodhe materiale rezistente ndaj ujit të paktën 60 minuta, në beton sulfat kalciumi, material magneziti, dërrasë druri, pllaka gipsi 2-4 orë
Magazinimi jo nën +5 ° C, i ndjeshëm ndaj ngricave
Baza shpërndarje akrilate

Përshkrim

“Përdorimi
Primer i gatshëm për përdorim me shpërndarje për lyerjen e çimentos, sulfatit të kalciumit, betonit të asfaltit, llaçit të magnezitit (me aditivë ekskluzivisht me bazë minerale), beton, pllaka, terrazzo, mbetje ngjitëse rezistente ndaj ujit, dërrasa druri dhe pllaka fije gipsi .”