PISHA B (F.J)

PISHA B (F.J)

Skeda teknike:

Pishë Skandinave (F.J)

Cilësia Β

• me nyje
• diferencimi në ngjyrë i pranueshëm
• pa boshllëqe dhe plasaritje
Execution time: 0.010159969329834
Page section:productDB Connection closed!