Mirror Domenico

L0

Krijoni një pikë fokale me stil të përjetshëm me pasqyrën Domenico.

100 Views
Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

Një interpretim bashkëkohor i pasqyrave klasike të pjerrëta, kjo pasqyrë e murit e nënvlerësuar është në formë katrore me një kornizë të pjerrët minimaliste. Duke reflektuar dritën natyrale të ditës në mjedisin tuaj të brendshëm, ajo do të krijojë një ndjenjë të rritur të proporcionit.