Primer për Shtrim Parketi-Wakol PU 280

Kategoritë:
Brandet: Wakol
Metoda e aplikimit WAKOL Primer Roller,, short haired velour ose foam roller
Konsumi përafërsisht 100-150 g/m² si primer, përafërsisht. 250-350 g/m² si barrierë lagështie
Koha e tharjes përafërsisht. 40-50 minuta
Magazinimi jo nën +5 ° C, ruani në një vend të freskët
Baza rrëshirë poliuretani

Përshkrim

“Përdorimi
Primeri poliuretani i gatshëm për përdorim për mbushjen e dyshemeve absorbuese dhe jo-absorbuese, dhe për të përforcuar resp. skajet e betonit të lëmuar. Gjithashtu për lagështirën kapilare në rritje dhe lagështi të lartë të mbetur deri në 6 CM % / 98 RH % korresponduese në çimento pa ngrohje dyshemeje, në çimento të ngrohur deri në max. 3 CM % / 85 RH % përkatëse si dhe në beton deri në max. 7,5 % ndaj peshës / 98 RH % korresponduese; i zbatueshëm si barrierë lagështie në betonet e pa ngrohura të çimentos pa matje paraprake të lagështisë. “