LISI B (F.J)

Skeda teknike:

Lis (F.J)

Cilësia Β

• diferencime në ngjyrë
• presence sporadike blane
• sporadikisht e pranishme vemja
• prezenca e nyjeve e pranueshme
Execution time: 0.020692110061646
Page section:productDB Connection closed!