IROKO A (C.L)

Skeda teknike:

Iroko (C.L)

Cilësia A

• ngjyrë pothuajse e njëtrajtshme
• pa blanë
• pa shenja (pikëzime)të theksuara
Execution time: 0.020746946334839
Page section:productDB Connection closed!