Marble Rug Mc3.03 3X4m

Një produkt i çertifikuar për përdorim në qendrat tregtare dhe i rekomanduar për zonat me trafik të lartë, si dhe përdorim rezidencial.

Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

Një produkt i çertifikuar për përdorim në qendrat tregtare dhe i rekomanduar për zonat me trafik të lartë, si dhe përdorim rezidencial. Ngjyra dhe cilësi printimi fantastike, me një ndjenjë të shkëlqyeshme dhe reduktim të lartë të zërit.