Ling Side Table

L0

Ling, në kinezisht fleksibël, i lëvizshëm, është një objekt shumëfunksional në të cilin druri dhe metali kombinohen me stilin dhe aftësinë.

77 Views
Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

Ling, në kinezisht fleksibël, i lëvizshëm, është një objekt shumëfunksional në të cilin druri dhe metali kombinohen me stilin dhe aftësinë.