Domino Desk

Një vend pune, si dhe një tavolinë e thjeshte. Domino ka identitetin e vet: formal dhe funksional, mund të përdoret në mënyra dhe vende të ndryshme.

Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

Një vend pune, si dhe një tavolinë e thjeshtë. Domino ka identitetin e vet: formal dhe funksional, mund të përdoret në mënyra dhe vende të ndryshme.