Ase Handcrafted Aluminium On Iron Statue M

Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese.

(Kliko për të parë skedën teknike)