Aqua Acrylic Fabric V1.04

Bashkëkohore, fisnike, barok, me nuanca delikate ose krijime të ndërlikuara, ngjyra të lehta ose të errëta, modele gjeometrike, lulesh dekorative.

Kompozime në bazë të moduleve me dimensione të ndryshme sipas materialeve koresponduese. (Kliko për të parë skedën teknike)

Përshkrim

Letër Murale premium të printuar në mënyrë digjitale të përshtatshme si për përdorim komercial ashtu edhe për rezidencal. Bashkëkohore, fisnike, barok, me nuanca delikate ose krijime të ndërlikuara, ngjyra të lehta ose të errëta, modele gjeometrike, lulesh dekorative. Të gjitha kanë vlerësimet më të larta kundër zjarrit nga Bashkimit Europian