2019-2020

Investimi në Makineri-Përmisimi në Teknologji

Besnik i politikës së saj të investimeve, Veko investon në  linjen e re, të teknologjisë më të fundit të makinerive në përpunimin e drurit. “ Makineria e Impregnimit me Presionit të Drurit’’

Blerjet dhe përmisimi në makineri janë cdo vit në rritje, të cilat përbëjnë një përqindje të madhe të investimit në kompani e cila sjellë kapacitet më të mëdha prodhimi dhe standarde më të larta.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
X