2010

Zgjeron aktivitetin duke investuar në tregun e laminateve dhe parketeve

E specializuar në fushën e parketeve, Flooreco e cila tashmë e emëruar VEKO FLOOR, është e para kompani që krijon standarde novatore në tregun vendas, përfaqëson kompanitë më të mëdha evropiane të këtij sektori dhe prezantohet përmes një ekspozite unike bashkëkohore 550 m².

X