ALDER A (C.L)

Skeda teknike:

Alder (C.L)

Cilësia A

• prezencë sporadike nyjesh të vogla dhe të shëndetshme
• prezencë sporadike ujrash të theksuara
• përdorimi i zemrës së drurit nuk lejohet
Execution time: 0.017999887466431
Page section:productDB Connection closed!