DËRRASA TË BUTA

DËRRASA TË BUTA

Pisha dhe Bredhi Skandinav importohen nga vendet skandinave, kryesisht nga Suedia dhe Finlanda. Cilësia e tyre klasifikohet në varësi të sasisë dhe llojit të nyjeve të pranishëm në një sipërfaqe të caktuar. Nyjet janë të zakonshme, ndërsa madhësia dhe cilësia e tyre ndryshon në varësi të pjesës së trungut nga e cila janë konvertuar dërrasat. Ajo që duhet të theksohet është se para disponimit të tyre në treg kalojnë procesin e stazhionimit, gjë që garanton qëndrueshmëri, rezistencë si dhe mbrojtjen e tyre kundrejt moles. Përqindja e lagështisë, sipas normave dhe standarteve skandinave pas stazhionimit, është 12-16%.

Execution time: 0.01199197769165
Page section:productDB Connection closed!