I çertifikuar me EN ISO 9001 VEKO është çertifikuar me EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008, në përputhje me procedurat e çertifikimit AUSTRIA TUV, për prodhimin e produkteve të drurit, prodhimin pellets, shitjen me shumicë dhe pakicë të lëndëve drusore dhe gjithë produkteve të drurit.
Execution time: 0.028787136077881
Page section:articleDB Connection closed!