FLOORECO Kompania e re Flooreco Nisur nga përvoja tregtare dhe veçanërisht nga rritja e kërkesës për të gjitha llojet e parketit, kompania u nxit për të investuar dhe për të zgjeruar linjën e parketit, duke krijuar një kompani të re, të quajtur "Flooreco", e cila, në fillim të vitit 2010, prezantohet në tregun shqiptar me sallën e saj të ekspozimit, me një sipërfaqe prej 550 m2. Flooreco do përfaqësojë në tregun shqiptar kompanitë botërore më prestigjioze të prodhimit dhe tregëtimit e të gjitha llojeve të parketit dhe aksesorëve të tij.
Execution time: 0.01822304725647
Page section:articleDB Connection closed!